Mieczyslaw Jagielski

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Jagielski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Mieczyslaw Jagielski - II kadencja 1957 - 1961
- Mieczyslaw Jagielski - III kadencja 1961 - 1965
- Mieczyslaw Jagielski - IV kadencja 1965 - 1969
- Mieczyslaw Jagielski - V kadencja 1969 - 1972
- Mieczyslaw Jagielski - VI kadencja 1972 - 1976
- Mieczyslaw Jagielski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 38 Lublin

Tytul/stopien naukowy: prof. dr nauk ekonomicznych

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 38 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. dr nauk ekonomicznych (Tytul/stopien naukowy)