Mieczyslaw Rog-Swiostek

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Rog-Swiostek
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Mieczyslaw Rog-Swiostek - IV kadencja 1965 - 1969
- Mieczyslaw Rog-Swiostek - V kadencja 1969 - 1972
- Mieczyslaw Rog-Swiostek - VI kadencja 1972 - 1976
- Mieczyslaw Rog-Swiostek - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do kontroli realizacji porozumien z Gdanska, Szczecina i Jastrzebia

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Radach Narodwoych i Samorzadzie Terytorialnym

Komisje Sejmowe: Kultury

Komisje Sejmowe: Rolnictwa, Gospodarki Zywnosciowej i Lesnictwa

Okreg wyborczy: 32 Koszalin

Tytul/stopien naukowy: mgr historii

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do kontroli realizacji porozumien z Gdanska, Szczecina i Jastrzebia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Radach Narodwoych i Samorzadzie Terytorialnym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kultury (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa, Gospodarki Zywnosciowej i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 32 Koszalin (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr historii (Tytul/stopien naukowy)