Mieczyslaw Tarnawa

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Tarnawa
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Mieczyslaw Tarnawa - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: SP

Data slubowania: 1980-04-02

Funkcja w Sejmie: Sekretarz Sejmu

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego

Komisje Sejmowe: Przemyslu

Komisje Sejmowe: Kultury

Komisje Sejmowe: Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Okreg wyborczy: 8 Bielsko-Biala

Tytul/stopien naukowy: inz. mechanik

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Sekretarz Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kultury (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 8 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. mechanik (Tytul/stopien naukowy)