Olga Rewinska

Imię i nazwisko: Olga Rewinska
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Spoldzielniach i ich Zwiazkach

Komisje Sejmowe: Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Komisje Sejmowe: Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Okreg wyborczy: 72 Zielona Gora

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Spoldzielniach i ich Zwiazkach (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 72 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)