Pawel Dabek

Imię i nazwisko: Pawel Dabek
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Pawel Dabek - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Pawel Dabek - II kadencja 1957 - 1961
- Pawel Dabek - III kadencja 1961 - 1965
- Pawel Dabek - IV kadencja 1965 - 1969
- Pawel Dabek - V kadencja 1969 - 1972
- Pawel Dabek - VI kadencja 1972 - 1976
- Pawel Dabek - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 38 Lublin

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 38 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)