Piotr Jaroszewicz

Imię i nazwisko: Piotr Jaroszewicz
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Piotr Jaroszewicz - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Piotr Jaroszewicz - I kadencja 1952 - 1956
- Piotr Jaroszewicz - II kadencja 1957 - 1961
- Piotr Jaroszewicz - III kadencja 1961 - 1965
- Piotr Jaroszewicz - IV kadencja 1965 - 1969
- Piotr Jaroszewicz - V kadencja 1969 - 1972
- Piotr Jaroszewicz - VI kadencja 1972 - 1976
- Piotr Jaroszewicz - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 4 Warszawa-Praga Polnoc

Wyksztalcenie: niepelne wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 4 Warszawa-Praga Polnoc (Okreg wyborczy)
- posłowie z niepelne wyzsze (Wyksztalcenie)