Piotr Stefanski

Imię i nazwisko: Piotr Stefanski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Piotr Stefanski - VI kadencja 1972 - 1976
- Piotr Stefanski - VII kadencja 1976 - 1980
- Piotr Stefanski - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: SP

Data slubowania: 1980-04-02

Funkcja w Sejmie: Wicemarszalek Sejmu

Okreg wyborczy: 66 Torun

Tytul/stopien naukowy: mgr socjologii

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Wicemarszalek Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z 66 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr socjologii (Tytul/stopien naukowy)