Roman Stachon

Imię i nazwisko: Roman Stachon
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Roman Stachon - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Roman Stachon - II kadencja 1957 - 1961
- Roman Stachon - III kadencja 1961 - 1965
- Roman Stachon - IV kadencja 1965 - 1969
- Roman Stachon - V kadencja 1969 - 1972
- Roman Stachon - VI kadencja 1972 - 1976
- Roman Stachon - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Komisje Sejmowe: Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Komisje Sejmowe: Skarg i Wnioskow

Okreg wyborczy: 21 Katowice

Wyksztalcenie: wyzsze techniczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Skarg i Wnioskow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 21 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze techniczne (Wyksztalcenie)