Ryszard Dziopak

Imię i nazwisko: Ryszard Dziopak
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Ryszard Dziopak - VI kadencja 1972 - 1976
- Ryszard Dziopak - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Data wygasniecia mandatu: 1981-07-30 zrzeczenie

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa

Okreg wyborczy: 8 Bielsko-Biala

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z 1981-07-30 zrzeczenie (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 8 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)