Ryszard Najsznerski

Imię i nazwisko: Ryszard Najsznerski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Ryszard Najsznerski - VII kadencja 1976 - 1980
- Ryszard Najsznerski - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Chemii

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Wykorzystania Zasobow Naturalnych

Okreg wyborczy: 67 Walbrzych

Wyksztalcenie: wyzsze techniczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Chemii (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Wykorzystania Zasobow Naturalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 67 Walbrzych (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze techniczne (Wyksztalcenie)