Ryszard Reiff

Imię i nazwisko: Ryszard Reiff
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Ryszard Reiff - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: bezp. PAX

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do kontroli realizacji porozumien z Gdanska, Szczecina i Jastrzebia

Okreg wyborczy: 57 Siedlce

Wyksztalcenie: niepelne wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania bezp. PAX
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do kontroli realizacji porozumien z Gdanska, Szczecina i Jastrzebia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 57 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z niepelne wyzsze (Wyksztalcenie)