Ryszard Socha

Imię i nazwisko: Ryszard Socha
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Ryszard Socha - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Rolnictwa, Gospodarki Zywnosciowej i Lesnictwa

Okreg wyborczy: 6 Biala Podlaska

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii politycznej

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa, Gospodarki Zywnosciowej i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 6 Biala Podlaska (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii politycznej (Tytul/stopien naukowy)