Ryszard Wojna

Imię i nazwisko: Ryszard Wojna
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Ryszard Wojna - VII kadencja 1976 - 1980
- Ryszard Wojna - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 1 Warszawa-Srodmiescie

Wyksztalcenie: niepelne wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 1 Warszawa-Srodmiescie (Okreg wyborczy)
- posłowie z niepelne wyzsze (Wyksztalcenie)