Stanislaw Gebala

Imię i nazwisko: Stanislaw Gebala
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Stanislaw Gebala - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Komisje Sejmowe: Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Okreg wyborczy: 65 Tarnow

Wyksztalcenie: wyzsze ekonomiczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 65 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze ekonomiczne (Wyksztalcenie)