Stanislaw Gucwa

Imię i nazwisko: Stanislaw Gucwa
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Stanislaw Gucwa - III kadencja 1961 - 1965
- Stanislaw Gucwa - IV kadencja 1965 - 1969
- Stanislaw Gucwa - V kadencja 1969 - 1972
- Stanislaw Gucwa - VI kadencja 1972 - 1976
- Stanislaw Gucwa - VII kadencja 1976 - 1980
- Stanislaw Gucwa - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Funkcja w Sejmie: Marszalek Sejmu

Okreg wyborczy: 65 Tarnow

Wyksztalcenie: wyzsze ekonomiczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Marszalek Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z 65 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze ekonomiczne (Wyksztalcenie)