StanisLaw Kamieniarz

Imię i nazwisko: StanisLaw Kamieniarz
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Stanislaw Kamieniarz - VII kadencja 1976 - 1980
- Stanislaw Kamieniarz - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Chemii

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Wykorzystania Zasobow Naturalnych

Okreg wyborczy: 43 Nowy Sacz

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Chemii (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Wykorzystania Zasobow Naturalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 43 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)