Stanislaw Wronski

Imię i nazwisko: Stanislaw Wronski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Stanislaw Wronski - V kadencja 1969 - 1972
- Stanislaw Wronski - VI kadencja 1972 - 1976
- Stanislaw Wronski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 71 Zamosc

Tytul/stopien naukowy: mgr historii

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 71 Zamosc (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr historii (Tytul/stopien naukowy)