Stefania Bruzda

Imię i nazwisko: Stefania Bruzda
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Stefania Bruzda - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych

Komisje Sejmowe: Do Spraw Samorzadu Pracowniczego Przedsiebiorstw

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Okreg wyborczy: 33 Krakow-Miasto

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Do Spraw Samorzadu Pracowniczego Przedsiebiorstw (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 33 Krakow-Miasto (Okreg wyborczy)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)