Sylwester Zawadzki

Imię i nazwisko: Sylwester Zawadzki
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Sylwester Zawadzki - VI kadencja 1972 - 1976
- Sylwester Zawadzki - VII kadencja 1976 - 1980
- Sylwester Zawadzki - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do kontroli realizacji porozumien z Gdanska, Szczecina i Jastrzebia

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy - Ordynacja Wyborcza do Sejmu PRL

Okreg wyborczy: 55 Radom

Tytul/stopien naukowy: prof. dr hab. nauk prawnych

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do kontroli realizacji porozumien z Gdanska, Szczecina i Jastrzebia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy - Ordynacja Wyborcza do Sejmu PRL (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 55 Radom (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. dr hab. nauk prawnych (Tytul/stopien naukowy)