Tadeusz Fiszbach

Imię i nazwisko: Tadeusz Fiszbach
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Tadeusz Fiszbach - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Okreg wyborczy: 16 Gdansk

Tytul/stopien naukowy: dr nauk ekonomicznych

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 16 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr nauk ekonomicznych (Tytul/stopien naukowy)