Tadeusz Gajda

Imię i nazwisko: Tadeusz Gajda
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Tadeusz Gajda - I kadencja 1991 - 1993
- Tadeusz Gajda - II kadencja 1993 - 1997
- Tadeusz Gajda - III kadencja 1997 - 2001
- Tadeusz Gajda - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1982-02-26

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Chemii

Komisje Sejmowe: Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Wykorzystania Zasobow Naturalnych

Okreg wyborczy: 69 Wroclaw-Miasto

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. gornik

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1982-02-26 (Data slubowania)
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Chemii (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Wykorzystania Zasobow Naturalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 69 Wroclaw-Miasto (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. gornik (Tytul/stopien naukowy)