Tadeusz Maj

Imię i nazwisko: Tadeusz Maj
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Tadeusz Maj - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Spoldzielniach i ich Zwiazkach

Komisje Sejmowe: Do Spraw Samorzadu Pracowniczego Przedsiebiorstw

Komisje Sejmowe: Oswiaty, Wychowania, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Rolnictwa, Gospodarki Zywnosciowej i Lesnictwa

Okreg wyborczy: 65 Tarnow

Tytul/stopien naukowy: dr nauk rolniczych

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Spoldzielniach i ich Zwiazkach (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Do Spraw Samorzadu Pracowniczego Przedsiebiorstw (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty, Wychowania, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa, Gospodarki Zywnosciowej i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 65 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr nauk rolniczych (Tytul/stopien naukowy)