Tadeusz Olszewski

Imię i nazwisko: Tadeusz Olszewski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Chemii

Komisje Sejmowe: Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Oswiaty, Wychowannia, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Wykorzystania Zasobow Naturalnych

Okreg wyborczy: 29 Kielce

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Chemii (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty, Wychowannia, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Wykorzystania Zasobow Naturalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 29 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)