Tadeusz Orlof

Imię i nazwisko: Tadeusz Orlof
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Tadeusz Orlof - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 62 Stargard Szczecinski

Tytul/stopien naukowy: mgr filologii polskiej

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 62 Stargard Szczecinski (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filologii polskiej (Tytul/stopien naukowy)