Tadeusz Stadniczenko

Imię i nazwisko: Tadeusz Stadniczenko
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Tadeusz Stadniczenko - V kadencja 1969 - 1972
- Tadeusz Stadniczenko - VI kadencja 1972 - 1976
- Tadeusz Stadniczenko - VII kadencja 1976 - 1980
- Tadeusz Stadniczenko - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: SP

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Skarg i Wnioskow

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do kontroli realizacji porozumien z Gdanska, Szczecina i Jastrzebia

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Spoldzielniach i ich Zwiazkach

Komisje Sejmowe: Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Komisje Sejmowe: Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Okreg wyborczy: 62 Stargard Szczecinski

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Skarg i Wnioskow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do kontroli realizacji porozumien z Gdanska, Szczecina i Jastrzebia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Spoldzielniach i ich Zwiazkach (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 62 Stargard Szczecinski (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)