Tadeusz Wrzasczczyk

Imię i nazwisko: Tadeusz Wrzasczczyk
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Data wygasniecia mandatu: 1980-12-19 zrzeczenie

Okreg wyborczy: 46 Opole

Wyksztalcenie: wyzsze techniczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z 1980-12-19 zrzeczenie (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 46 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze techniczne (Wyksztalcenie)