Wanda Adamska

Imię i nazwisko: Wanda Adamska
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Komunikacji i Lacznosci

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 65 Tarnow

Wyksztalcenie: podstawowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Komunikacji i Lacznosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 65 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z podstawowe (Wyksztalcenie)