Wit Drapich

Imię i nazwisko: Wit Drapich
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Wit Drapich - II kadencja 1957 - 1961
- Wit Drapich - III kadencja 1961 - 1965
- Wit Drapich - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Skarg i Wnioskow

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Radach Narodowych i Samorzadzie Terytorialnym

Okreg wyborczy: 65 Tarnow

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Skarg i Wnioskow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Radach Narodowych i Samorzadzie Terytorialnym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 65 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)