Witold Zakrzewski

Imię i nazwisko: Witold Zakrzewski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Witold Zakrzewski - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Skarg i Wnioskow

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Radach Narodowych i Samorzadzie Terytorialnym

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o Przedluzeniu Kadencji

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy - Ordynacja Wyborcza do Sejmu PRL

Okreg wyborczy: 33 Krakow-Miasto

Tytul/stopien naukowy: prof. dr nauk prawnych

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Skarg i Wnioskow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Radach Narodowych i Samorzadzie Terytorialnym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o Przedluzeniu Kadencji (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy - Ordynacja Wyborcza do Sejmu PRL (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 33 Krakow-Miasto (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. dr nauk prawnych (Tytul/stopien naukowy)