Wladyslaw Janik

Imię i nazwisko: Wladyslaw Janik
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Wladyslaw Janik - V kadencja 1969 - 1972
- Wladyslaw Janik - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1982-02-26

Komisje Sejmowe: Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Okreg wyborczy: 10 Bydgoszcz

Wyksztalcenie: podstawowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1982-02-26 (Data slubowania)
- posłowie z Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Administracji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 10 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z podstawowe (Wyksztalcenie)