Wladyslaw Kruczek

Imię i nazwisko: Wladyslaw Kruczek
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Wladyslaw Kruczek - III kadencja 1961 - 1965
- Wladyslaw Kruczek - IV kadencja 1965 - 1969
- Wladyslaw Kruczek - V kadencja 1969 - 1972
- Wladyslaw Kruczek - VI kadencja 1972 - 1976
- Wladyslaw Kruczek - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Okreg wyborczy: 64 Tarnobrzeg

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 64 Tarnobrzeg (Okreg wyborczy)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)