Wladyslaw Kruk

Imię i nazwisko: Wladyslaw Kruk
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Okreg wyborczy: 38 Lublin

Tytul/stopien naukowy: mgr rolnictwa

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 38 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr rolnictwa (Tytul/stopien naukowy)