Wladyslaw Zelazny

Imię i nazwisko: Wladyslaw Zelazny
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Wladyslaw Zelazny - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Przemyslu

Okreg wyborczy: 30 Skarzysko-Kamienna

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 30 Skarzysko-Kamienna (Okreg wyborczy)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)