Wlodzimierz Sawczuk

Imię i nazwisko: Wlodzimierz Sawczuk
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Wlodzimierz Sawczuk - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Okreg wyborczy: 60 Slupsk

Tytul/stopien naukowy: general broni

Wyksztalcenie: wyzsze wojskowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 60 Slupsk (Okreg wyborczy)
- posłowie z general broni (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z wyzsze wojskowe (Wyksztalcenie)