Wojciech Jaruzelski

Imię i nazwisko: Wojciech Jaruzelski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Wojciech Jaruzelski - III kadencja 1961 - 1965
- Wojciech Jaruzelski - IV kadencja 1965 - 1969
- Wojciech Jaruzelski - V kadencja 1969 - 1972
- Wojciech Jaruzelski - VI kadencja 1972 - 1976
- Wojciech Jaruzelski - VII kadencja 1976 - 1980
- Wojciech Jaruzelski - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Okreg wyborczy: 69 Wroclaw-Miasto

Tytul/stopien naukowy: general armii

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z 69 Wroclaw-Miasto (Okreg wyborczy)
- posłowie z general armii (Tytul/stopien naukowy)