Zbigniew Chodyla

Imię i nazwisko: Zbigniew Chodyla
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Data wygasniecia mandatu: 1981-07-30 zrzeczenie

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 20 Kalisz

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z 1981-07-30 zrzeczenie (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 20 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)