Zbigniew Glowacki

Imię i nazwisko: Zbigniew Glowacki
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Komisje Sejmowe: Kultury

Komisje Sejmowe: Oswiaty, Wychowania, Nauki i Postepu Technicznego

Okreg wyborczy: 60 Slupsk

Tytul/stopien naukowy: doc. dr nauk humanistycznych

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kultury (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty, Wychowania, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 60 Slupsk (Okreg wyborczy)
- posłowie z doc. dr nauk humanistycznych (Tytul/stopien naukowy)