Zdzislaw Drewniowski

Imię i nazwisko: Zdzislaw Drewniowski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Zdzislaw Drewniowski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Komunikacji i Lacznosci

Okreg wyborczy: 54 Przemysl

Tytul/stopien naukowy: mgr pedagogiki

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Komunikacji i Lacznosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 54 Przemysl (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr pedagogiki (Tytul/stopien naukowy)