Zdzislaw Grudzien

Imię i nazwisko: Zdzislaw Grudzien
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Zdzislaw Grudzien - IV kadencja 1965 - 1969
- Zdzislaw Grudzien - V kadencja 1969 - 1972
- Zdzislaw Grudzien - VI kadencja 1972 - 1976
- Zdzislaw Grudzien - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Data wygasniecia mandatu: 1981-07-30 zrzeczenie

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Okreg wyborczy: 21 Katowice

Wyksztalcenie: wyzsze techniczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z 1981-07-30 zrzeczenie (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 21 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze techniczne (Wyksztalcenie)