Zdzislaw Legomski

Imię i nazwisko: Zdzislaw Legomski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Zdzislaw Legomski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Data wygasniecia mandatu: 1981-07-30 zrzeczenie

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Okreg wyborczy: 28 Tychy

Wyksztalcenie: wyzsze ekonomiczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z 1981-07-30 zrzeczenie (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 28 Tychy (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze ekonomiczne (Wyksztalcenie)