Zdzislaw Wydrzynski

Imię i nazwisko: Zdzislaw Wydrzynski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Zdzislaw Wydrzynski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa

Komisje Sejmowe: Skarg i Wnioskow

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o Przedluzeniu Kadencji

Komisje Sejmowe: Przemyslu

Okreg wyborczy: 3 Warszawa-Wola

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Skarg i Wnioskow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o Przedluzeniu Kadencji (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 3 Warszawa-Wola (Okreg wyborczy)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)