Klub Niezaleznych Poslow

Alicja Anna Bienkowska
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Niezaleznych Poslow
Czeslaw Marian Kawecki
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Niezaleznych Poslow
Jacek Zbigniew Andrzejewski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Niezaleznych Poslow
Jozef Edmund Bogusz
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Niezaleznych Poslow
Leszek Czerwinski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Niezaleznych Poslow
Stefan Wincenty Gebicki
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Niezaleznych Poslow
Zbigniew Jozef Kostrzewa
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Niezaleznych Poslow