Klub Poslow Wojskowych

Henryk Mikolaj Chmielewski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poslow Wojskowych
Jozef Blaszczyk
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poslow Wojskowych
Piotr Franciszek Kolodziejczyk
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poslow Wojskowych
Ryszard Jan Zielinski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poslow Wojskowych
Tadeusz Jemiolo
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poslow Wojskowych
Zbigniew Puzewicz
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poslow Wojskowych
Zenon Kulaga
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poslow Wojskowych