Kolo Poselskie Akcji Polskiej

Antoni Macierewicz
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Akcji Polskiej
Mariusz Marasek
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Akcji Polskiej
Piotr Walerych
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Akcji Polskiej