Parlamentarny Klub Ekologiczny

Bohdan Waclaw Osinski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Ekologiczny
Stanislaw Kazimierz Wiackowski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Ekologiczny
Stefan Ryder
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Ekologiczny
Zdzislaw Adam Czarnobilski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Ekologiczny