Parlamentarny Klub "Solidarnosc Pracy"

Aleksander Malachowski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub "Solidarnosc Pracy"
Andrzej Stanislaw Milkowski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub "Solidarnosc Pracy"
Kazimierz Blaszczyk
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub "Solidarnosc Pracy"
Roman Karol Niegosz
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub "Solidarnosc Pracy"
Ryszard Bugaj
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub "Solidarnosc Pracy"