Unia Pracy - Kolo Parlamentarne

Aleksander Malachowski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy - Kolo Parlamentarne
Janusz Szymanski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy - Kolo Parlamentarne
Piotr Czarnecki
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy - Kolo Parlamentarne
Ryszard Bugaj
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy - Kolo Parlamentarne
Wieslawa Ziolkowska
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy - Kolo Parlamentarne
Zbigniew Bujak
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy - Kolo Parlamentarne