Partia (wybory): PAX

Alfred Wawrzyniak
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stowarzyszenia PAX
Bonawentura Jozef Ziemba
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stowarzyszenia PAX
Eugeniusz Brzezinski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stowarzyszenia PAX
Jacek Stanislaw Krzekotowski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stowarzyszenia PAX
Jozef Wojcik
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stowarzyszenia PAX
Kazimierz Wieslaw Jaworski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stowarzyszenia PAX
Szczepan Stanislaw Balicki
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stowarzyszenia PAX
Tadeusz Marchlik
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stowarzyszenia PAX
Wojciech Maria Janicki
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stowarzyszenia PAX
Ziemowit Dionizy Gawski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stowarzyszenia PAX