Andrzej Borodzik

Imię i nazwisko: Andrzej Borodzik
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Andrzej Borodzik - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa

Okreg wyborczy: 2 Warszawa-Wola

Tytul/stopien naukowy: inz. chemik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 2 Warszawa-Wola (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. chemik (Tytul/stopien naukowy)