Andrzej Szubar

Imię i nazwisko: Andrzej Szubar
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Andrzej Szubar - IV kadencja 1965 - 1969
- Andrzej Szubar - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa

Okreg wyborczy: 31 Konskie

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 31 Konskie (Okreg wyborczy)